Promocja w mediach i wykorzystanie godła Kobieca Marka Roku

Projekt Kobieca Marka Roku- Klasa i Styl organizowany jest we współpracy z licznymi mediami lifestylowymi i informacyjnymi- telewizja, prasa, radio, internet. Publikacje na temat projektu pojawiają się w najważniejszych kanałach komunikacji i są istotnym elementem promocji nagrodzonych marek.  

Laureat tytułu Kobieca Marka Roku nabywa prawo do bezterminowego i nieograniczonego formą i zakresem wykorzystania znaku graficznego Kobieca Marka Roku przyznanego w danej edycji plebiscytu oraz komunikacji wyróżnienia preferowanymi przez markę kanałami.

Logo Kobieca Marka Roku to doskonałe narzędzie marketingowe używane w reklamach telewizyjnych, spotach radiowych, publikacjach prasowych, na stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych Laureata, nośnikach reklamy zewnętrznej, na opakowaniach produktów, w materiałach reklamowych i promocyjnych (foldery, ulotki, katalogi) jako element brandingu punktu usługowego i wielu innych.

Poniżej prezentujemy niewielki wycinek wszystkich publikacji jakie regularnie pojawiają się w mediach na temat Kobiecej Marki Roku oraz przykłady możliwości wykorzystania znaku graficznego Kobieca Marka Roku przez Laureata.